Zarząd

Zarząd

 

 • Prezes:  Agata Łęcicka
 • e-mail: agata.lecicka@gmail.com
 

 • Wiceprezes: Emil Ratowski
 • e-mail: emilratowski@gmail.com 

 

 

 • Wiceprezes: Kamil Ratowski
 • e-mail: k.ratowski@student.uw.edu.pl
 

 • Kwestor: Ania Miłek
 • e-mail: annamilek@gmail.com
 

 • Sekretarz: Agnieszka Sadowska 
 • e-mail: ad.sadowska@student.uw.edu.pl
 

 • Członek Zarządu: Jan Witkowski
 • e-mail: jb.witkowski@student.uw.edu.pl

 

Komisja rewizyjna

image  

 • mgr Mateusz Jerzy Nocuń (przewodniczący)
 • e-mail: m.j.nocun@gmail.com
 

 • mgr Michał Tutaj
 • e-mail: mictutaj@gmail.com
Albert  

 • mgr Albert Pielak
 • e-mail: albert.pielak@gmail.com,