Terminarz spotkań

9 .12. 15 r.

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

Temat spotkania:

 „Czy kopiowanie jest moralne?”

 

 

2.12.15 r.

ks. prof. Mirosław Sitarz

Temat spotkania:

„Zarządzanie kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych”

 

 

25.11.15 r.

dr. hab. Konrad Osajda

Temat spotkania:

Perspektywy europejskiego prawa umów

 

 

18.11.15.r

dr Witold Borysiak

Temat spotkania:

„Zaspokajanie długów spadkowych przez zapisobiorcę windykacyjnego” (po zmianie kodeksu cywilnego ustawą z 20 marca 2015 r.)

 

4.11.15 r.

dr hab. Tatiana Chauvin

Temat spotkania:

„Hominum causa omne ius constitutum sit. O antropologicznych podstawach prawa”

 

 

28.10.15 r.

Debata na temat:

„O przyszłości rodziny. Aspekty prawne i społeczne.”

 

 

21.10.15 r.

dr hab. Leszek Bosek (adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, naczelnik w Biurze Analiz Sejmowych)

Temat spotkania:

„W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego”

 

 

14.10.15 r.

dr Jan Rudnicki (Zakład Europejskiej Tradycji Prawnej Instytutu Historii Prawa WPiA UW)

Temat spotkania:

„Spóźniony samolot a Ustawa XII Tablic”

 

 

27.05.15 r.

prof. Michał Królikowski (profesor w instytucie Prawa Karnego WPiA UW, były Wiceminister Sprawiedliwości oraz opiekun naszego koła)

Temat spotkania:

„Wielka reforma prawa karnego”.

 

 

20.05.15 r.

mgr Jacek Kudła (doktorant w Katedrze postępowania cywilnego WPiA UW)

Temat spotkania:

„Wybrane aspekty ochrony konsumenta w transakcjach internetowych”.

 

 

13.05.15 r.

Danuta Dzierżanowska (studentka III roku prawa na WPiA UW, członek naszego koła naukowego)

Temat spotkania:

„Przed sądem opinii publicznej: reputacja przedsiębiorstwa w czasie procesu.”

 

06.05.15 r.

ks. prof. Ginter Dzierżon (profesor zwyczajny i kierownik Katedry Teorii i Norm Ogólnych  na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej)

Temat spotkania:

„Nierozerwalność małżeństwa a przywileje wiary w kanonicznym porządku prawnym.”

 

29.04.15 r.

ks. dr. Jan Dohnalik (adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego)

Temat spotkania:

„Wprowadzenie do prawa kanonicznego.”

 

22.04.15 r.

Michał Matusiak (student IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek naszego koła naukowego)

Temat spotkania:

„Pranie pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego.”

 

15.04.15

dr Magdalena Popiołek (wykładowca w Instytucie Filologii Klasycznej, kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego)

Temat spotkania:

„Aeterna lingua latina – prawdy i mity o łacinie.”

 

08.04.15 

Pizza z Utriusque.

 

25.03.15

mgr Mateusz Jerzy Nocuń (doktorant w Zakładzie Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW)

Warsztat komparatystyczny:

„Zawarcie małżeństwa w prawie rzymskim, kanonicznym i polskim prawie rodzinnym.”

 

18.03.15

mgr Karolina Doborowolska (doktorant w katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych, analityk Instytutu na rzecz kultury prawnej „Ordo Iuris”)

Temat spotkania:
„Doktrynalne uwarunkowania Konwencji Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.”

 

11.03.15

Jaśmina Biesiadzińska (studentka IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, była prezes naszego koła naukowego)

Temat spotkania:

„O Wandzie, co Niemca chciała. Zastosowanie klauzuli porządku publicznego przy zawarciu małżeństwa z cudzoziemcem.”

 

04.03.15

dr Tymoteusz Zych (katedra Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA UW, Koordynator Zespołu Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz kultury prawnej „Ordo Iuris”)

Temat spotkania:

„Czy potrzebna jest prawna ochrona rodziny? Ideowe uwarunkowania sporów prawo-politycznych.”

 

25.02.15

ks. prof. Michał Janoch (profesora nadzwyczajnego na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego)

Temat spotkania:

Sztuka rzymska a sztuka wczesnochrześcijańska.”

 

18.02.15

Michał Derek (student IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, były konsul koła TI ESTIN ALETHEIA na WPiA UJ)

Temat spotkania:

„Pojęcie „człowiek” w polskim prawie karnym. Ochrona życia a odpowiedzialność lekarza.”

 

21.01.15 

Igor Adamczyk (student II roku prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes koła naukowego Utriusque Iuris)

Temat spotkania:

„Pozorna równość? Interpretacja przeciwko oświadczającemu.”

 

14.01.15 

dr Witold Borysiak (adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW)

Temat spotkania:
„O rozwoju historycznym konstrukcji darowizny na wypadek śmierci”

 

17.12.14

Spotkanie opłatkowe KN Utriusque Iuris.

 

10.12.14 

Symulacja rzymskich procesów: legisakcyjnego i formularnego.

 

3.12.14 

dr hab. Leszek Bosek (adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ, radca prawny i naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych, wcześniej – asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, radca i wicedyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego II w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa)

Temat spotkania:
„Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną uczestnikowi eksperymentu naukowego de lege lata i de lege ferenda.”

 

26.11.14 

dr Adam Szafrański (adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego, były Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, arbiter przy Komisji Nadzoru Finansowego a zarazem opiekun naszego Koła)

Temat spotkania:
„Podstawy prawne europejskiej polityki energetycznej.”

 

Terminarz 2011/2012
Terminarz 2010/2011
Terminarz 2009/2010

Power the ability of how to write an essay proposal example one person to get another person to act in accordance with the first person