Terminarz spotkań

9 .12. 15 r.

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

Temat spotkania:

 „Czy kopiowanie jest moralne?”

 

 

2.12.15 r.

ks. prof. Mirosław Sitarz

Temat spotkania:

„Zarządzanie kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych”

 

 

25.11.15 r.

dr. hab. Konrad Osajda

Temat spotkania:

Perspektywy europejskiego prawa umów

 

 

18.11.15.r

dr Witold Borysiak

Temat spotkania:

„Zaspokajanie długów spadkowych przez zapisobiorcę windykacyjnego” (po zmianie kodeksu cywilnego ustawą z 20 marca 2015 r.)

 

4.11.15 r.

dr hab. Tatiana Chauvin

Temat spotkania:

„Hominum causa omne ius constitutum sit. O antropologicznych podstawach prawa”

 

 

28.10.15 r.

Debata na temat:

„O przyszłości rodziny. Aspekty prawne i społeczne.”

 

 

21.10.15 r.

dr hab. Leszek Bosek (adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, naczelnik w Biurze Analiz Sejmowych)

Temat spotkania:

„W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego”

 

 

14.10.15 r.

dr Jan Rudnicki (Zakład Europejskiej Tradycji Prawnej Instytutu Historii Prawa WPiA UW)

Temat spotkania:

„Spóźniony samolot a Ustawa XII Tablic”

 

 

27.05.15 r.

prof. Michał Królikowski (profesor w instytucie Prawa Karnego WPiA UW, były Wiceminister Sprawiedliwości oraz opiekun naszego koła)

Temat spotkania:

„Wielka reforma prawa karnego”.

 

 

20.05.15 r.

mgr Jacek Kudła (doktorant w Katedrze postępowania cywilnego WPiA UW)

Temat spotkania:

„Wybrane aspekty ochrony konsumenta w transakcjach internetowych”.

 

 

13.05.15 r.

Danuta Dzierżanowska (studentka III roku prawa na WPiA UW, członek naszego koła naukowego)

Temat spotkania:

„Przed sądem opinii publicznej: reputacja przedsiębiorstwa w czasie procesu.”

 

06.05.15 r.

ks. prof. Ginter Dzierżon (profesor zwyczajny i kierownik Katedry Teorii i Norm Ogólnych  na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej)

Temat spotkania:

„Nierozerwalność małżeństwa a przywileje wiary w kanonicznym porządku prawnym.”

 

29.04.15 r.

ks. dr. Jan Dohnalik (adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego)

Temat spotkania:

„Wprowadzenie do prawa kanonicznego.”

 

22.04.15 r.

Michał Matusiak (student IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek naszego koła naukowego)

Temat spotkania:

„Pranie pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego.”

 

15.04.15

dr Magdalena Popiołek (wykładowca w Instytucie Filologii Klasycznej, kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego)

Temat spotkania:

„Aeterna lingua latina – prawdy i mity o łacinie.”

 

08.04.15 

Pizza z Utriusque.

 

25.03.15

mgr Mateusz Jerzy Nocuń (doktorant w Zakładzie Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW)

Warsztat komparatystyczny:

„Zawarcie małżeństwa w prawie rzymskim, kanonicznym i polskim prawie rodzinnym.”

 

18.03.15

mgr Karolina Doborowolska (doktorant w katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych, analityk Instytutu na rzecz kultury prawnej „Ordo Iuris”)

Temat spotkania:
„Doktrynalne uwarunkowania Konwencji Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.”

 

11.03.15

Jaśmina Biesiadzińska (studentka IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, była prezes naszego koła naukowego)

Temat spotkania:

„O Wandzie, co Niemca chciała. Zastosowanie klauzuli porządku publicznego przy zawarciu małżeństwa z cudzoziemcem.”

 

04.03.15

dr Tymoteusz Zych (katedra Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA UW, Koordynator Zespołu Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz kultury prawnej „Ordo Iuris”)

Temat spotkania:

„Czy potrzebna jest prawna ochrona rodziny? Ideowe uwarunkowania sporów prawo-politycznych.”

 

25.02.15

ks. prof. Michał Janoch (profesora nadzwyczajnego na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego)

Temat spotkania:

Sztuka rzymska a sztuka wczesnochrześcijańska.”

 

18.02.15

Michał Derek (student IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, były konsul koła TI ESTIN ALETHEIA na WPiA UJ)

Temat spotkania:

„Pojęcie „człowiek” w polskim prawie karnym. Ochrona życia a odpowiedzialność lekarza.”

 

21.01.15 

Igor Adamczyk (student II roku prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes koła naukowego Utriusque Iuris)

Temat spotkania:

„Pozorna równość? Interpretacja przeciwko oświadczającemu.”

 

14.01.15 

dr Witold Borysiak (adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW)

Temat spotkania:
„O rozwoju historycznym konstrukcji darowizny na wypadek śmierci”

 

17.12.14

Spotkanie opłatkowe KN Utriusque Iuris.

 

10.12.14 

Symulacja rzymskich procesów: legisakcyjnego i formularnego.

 

3.12.14 

dr hab. Leszek Bosek (adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ, radca prawny i naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych, wcześniej – asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, radca i wicedyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego II w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa)

Temat spotkania:
„Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną uczestnikowi eksperymentu naukowego de lege lata i de lege ferenda.”

 

26.11.14 

dr Adam Szafrański (adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego, były Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, arbiter przy Komisji Nadzoru Finansowego a zarazem opiekun naszego Koła)

Temat spotkania:
„Podstawy prawne europejskiej polityki energetycznej.”

 

Terminarz 2011/2012
Terminarz 2010/2011
Terminarz 2009/2010

Power the ability of how to write an essay proposal example one person to get another person to act in accordance with the first person

canada goose schweiz canada goose schweiz