Prawo rzymskie a Arktyka

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich członków i sympatyków KN Utriusque Iuris na kolejne już merytoryczne spotkanie, które odbędzie się 25 października 2017r.

Naszym gościem będzie dr Jan Rudnicki – niegdyś członek a obecnie opiekun naszego Koła, który wygłosi dla nas wykład pt. „Prawo rzymskie a Arktyka”. Nasz gość jest wykładowcą prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz autorem wielu cenionych artykułów i monografii poświęconych zagadnieniom rzymskiego prawa spadkowego, a także kodyfikacji i dekodyfikacji w prawie prywatnym. Doktor Jan Rudnicki jest również specjalistą w dziedzinie systemów prawnych mieszanych oraz europejskiej tradycji prawnej.

Czekamy na was w Collegium Iuridicum II w sali 2.3, punktualnie o 20:00.

Co chronimy w Konstytucji? – relacja z ostatniego spotkania

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, […]

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej”Już w pierwszych zdaniach cytatu studenci prawa z pewnością rozpoznają preambułę uchwalonej dnia 2 kwietnia 1997 roku, obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Choć od tamtego czasu poziom jej popularności wśród obywateli malał i rósł, nie da się ukryć, że ostatnimi czasy, każdy, nie tylko prawnik, zaczął się jej treścią bardziej interesować, a jej interpretacja jest często przyczyną konfliktów, które przysłaniają jedno z najważniejszych pytań jakie w stosunku do Konstytucji powinniśmy sobie zadać, a mianowicie „Co bronimy w Konstytucji?”. Odpowiedź na to pytanie uzyskaliśmy podczas odbywającego się z ostatnią środę drugiego już w tym roku spotkania koła, które rozpoczęło się niestandardowo integracją o godzinie 18.00 w klubie „Kafka”. Mimo tego, już o godzinie 20.00 wszyscy licznie zgromadziliśmy się w Collegium Iuridicum II, by uzyskać odpowiedź na pytanie będące jednocześnie tytułem wykładu naszego gościa, dr Marcina Stębelskiego, wykładowcy prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz autora wielu cenionych opracowań, artykułów i monografii. Doktor Stębelski w latach 2002-2006 zajmował również stanowisko stałego współpracownika Biura Trybunału Konstytucyjnego, a także eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w latach 2006-2011. Razem z gościem przyjrzeliśmy się wpierw samej budowie i zawartości Konstytucji, by zastanowić się później co chronić mają zarówno poszczególne przepisy Konstytucji, jak i jej cała treść. Ustaliliśmy, że głównym przedmiotem ochrony są tzw. wartości konstytucyjne – wysoko cenione przez społeczeństwo dobra o różnym charakterze uznane przez system prawny, które możemy podzielić na wartości osobiste, kolektywne i organizacyjne. Co więcej, to właśnie to, co Konstytucja chroni, stanowi o jej wartości, a normy prawne w niej zawarte nie mogą zostać utrzymane, jeżeli nie są one oparte na powszechnie akceptowanych wartościach rozumianych w określony sposób. Gość przedłożył nam główne katalogi wartości konstytucyjnych, tzn. związanych z ochroną Państwa Prawa, Godności i Rodziny. Pod koniec wspólnie doszliśmy do wniosku, że stosowanie Konstytucji wiąże się często z ważeniem dóbr i wartości po czym nastąpiła kolej na pytania, które dotyczyły m.in. sposobów w jakie społeczeństwo mogłoby wyrażać swoją akceptację dla danych wartości oraz potencjalnego konfliktu między ochroną prawną życia, a zasadą obrony koniecznej w przypadku wspomnianej sprawy K 44/07. Serdecznie dziękujemy panu dr Marcinowi Stębelskiemu za ostatni wykład i wszystkim przybyłym za ich obecność oraz zapraszamy na najbliższe spotkanie! Do zobaczenia!

Autorem relacji jest Maria Jazdon, studentka I roku prawa na WPiA UW.

Spotkanie z dr Marcinem Stębelskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z kolejnym już gościem – dr. Marcinem Stębelskim, który wygłosi dla nas wykład pt. „Co chronimy w Konstytucji?”.

Doktor Stębelski jest wykładowcą prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Co więcej, zaproszony prelegent w latach 2002-2006 zajmował stanowisko stałego współpracownika Biura Trybunału Konstytucyjnego, a także eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w latach 2006-2011.Jest on także autorem wielu cenionych opracowań, artykułów i monografii.

Spotkanie odbędzie się 18 października w sali 2.3 Collegium Iuridicum II o godzinie 20:00.

Bezpośrednio przed merytorycznym spotkaniem odbędzie się integracja członków naszego koła naukowego. Gorąco zapraszamy na godzinę 18:30 do kawiarni „Kafka” mieszczącej się przy ulicy Oboźnej 3 na Warszawskim Powiślu.
Po spotkaniu integracyjnym wspólnie udamy się do Collegium Iuridicum II.

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Zmiana w polskim prawie cywilnym oczyma Rzymianina

Serdecznie zapraszamy na pierwsze merytoryczne spotkanie koła naukowego Utriusque Iuris.

Tym razem mamy przyjemność gościć Ks. Prof. Franciszka Longchamps de Bérier, który zaszczyci nas wykładem pt. „Odpowiedzialność za długi spadkowe. Zmiana w polskim prawie cywilnym oczyma Rzymianina”. Nasz gość jest wykładowcą prawa rzymskiego, historii prawa, a także prawa amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Jagiellońskim. Ks. Prof. Franciszek Longchamps de Bérier jest również kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także założycielem koła naukowego Utriusque Iuris.

Spotkanie odbędzie się 11 października w sali 1.3 Colegium Iuridicum II o godzinie 20:00.

Wybrano nowy Zarząd KN Utriusque Iuris!

Dnia 4 października 2017 roku odbyło się Walne Zebranie członków Koła Naukowego Utriusque Iuris. Jego obradom przewodniczył Opiekun Koła dr Jan Rudnicki.

Członkowie wybrali nowy Zarząd Koła na rok akademicki 2017/2018 w następującym składzie:

Agata Łęcicka – Prezes
Emil Ratowski – Wiceprezes
Kamil Ratowski – Wiceprezes
Ania Miłek – Skarbnik
Agnieszka Sadowska – Sekretarz
Jan Witkowski – Członek Zarządu

Wyłoniono także Komisję Rewizyjną w składzie:
mgr Mateusz Jerzy Nocuń – przewodniczący
mgr Albert Pielak
mgr Michał Tutaj

Nowo powołanemu Zarządowi życzymy powodzenia!