Czwartego Rzymu nie będzie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Utriusque Iuris oraz Koło Naukowe Ius et Civitas.

Tym razem będziemy mieli przyjemność gościć Bartłomieja Starnowskiego, studenta IV roku, byłego Wiceprezesa Koła Naukowego Utriusque Iuris, obecnego Prezesa Koła Naukowego Ius et Civitas. Wraz z naszym gościem, oraz Filoteuszem z Pskowa zastanowimy się nad odpowiedzią na pytanie: co ma wspólnego, oprócz prawowiernego chrześcijaństwa, Rzym ze Słowiańszczyzną?

Spotkanie odbędzie się w środę 22 listopada o godz. 18:30 w budynku Collegium Iuridicum I w bibliotece Katedry Prawa Rzymskiego w sali 203.

Poznaj praktyka #1 – relacja ze spotkania

Co po studiach? – to pytanie zadawane wśród studentów prawa, niezależnie od roku nauki wyjątkowo często. Możliwych odpowiedzi jest wiele: od tych najbardziej oczywistych, dotyczących pracy w wymiarze sprawiedliwości jako sędzia i prokurator, przez zawody bardziej „uniwersalne” jak radca prawny, notariusz i adwokat, po te rzadziej wymieniane w rozważaniach na temat kariery po prawie – doradca podatkowy,  przedsiębiorca, pracownik służb. Wszyscy wiemy (albo jeszcze się dowiemy), że w zależności od indywidualnych zainteresowań i preferencji możemy po studiach prawniczych zająć się pracą w zawodzie, robieniem biznesów, hodowlą psów i wszelkimi innymi sposobami na życie. Prawo daje możliwości – to wiemy. Ale które z tych możliwości mogą się opłacić?

Podczas ostatniego spotkania koła, którego gościem był Piotr Piasecki z Biura Rachunkowego Piasecki Gągała, odłożyliśmy prawo rzymskie na bok. Spotkaliśmy się, by porozmawiać o pieniądzach.

Można było odczuć, że nasz prelegent o prawie z punktu widzenia kariery zawodowej wie wszystko. Mieliśmy okazję do przypomnienia i usystematyzowania wiedzy na temat występujących w stosunkach zawodowych rodzajów umów, odniesienia ich do prawniczej rzeczywistości i analizy pod kątem finansowym. Skupiliśmy się przy tym na działalności gospodarczej jako dominującej formie funkcjonowania w branży prawniczej. Nasz gość przedstawił temat ze świeżego, interesującego punktu widzenia, otworzył nam oczy na realia „pracy w prawie”, ale oprócz tego poczynił kilka ciekawych spostrzeżeń. Największy nacisk położył na kwestię znajomości, które nie oznaczają wcale dobrych stosunków z wujkiem sędzią, a relacje, które kształtujemy właśnie teraz – ze znajomymi z wykładów, członkami kół naukowych, w których działamy, ale też z ludźmi zupełnie niezwiązanymi z prawem. Na koniec otrzymaliśmy dwie rady: jeśli nie umiesz nawiązywać relacji z osobami starszymi od siebie (niekiedy nawet znacznie), lepiej się tego naucz; jeśli jesteś na spotkaniu koła naukowego i nie znasz osób, które siedzą obok Ciebie, co ty robisz na tych studiach?

Relację opracowała Ewa Tokarewicz, studentka II roku prawa na WPiA UW.

(Nie)bagatelna integracja

W harmonogramie spotkań naszego Koła został przewidziany czas na mniej formalne, choć zapewne nie mniej owocne, spotkania. Są one doskonałą okazją do dyskusji zarówno dla sympatyków, byłych i  obecnych członków KN Utriusque Iuris,  jaki i  po prostu osób zainteresowanych naszą działalnością . To idealny czas na poznanie i dołączenie do społeczności Utriusque Iuris!

Dlatego też, gorąco zapraszamy do kawiarni PodWieczorki PoRanki przy  ul. Bagateli 12 nieopodal Placu Unii Lubelskiej. Integrację zaczynamy o 18:30.

Wszyscy są mile widziani!

POZNAJ PRAKTYKA #1

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z serii „Poznaj Praktyka” organizowane przez Koło Naukowe Utriusque Iuris. Celem nowego cyklu spotkań jest wskazanie studentom możliwych ścieżek rozwoju zawodowego i związanych z nimi zagadnień praktycznych.

Tym razem mamy przyjemność gościć pana Piotra Piaseckiego – wspólnika w Biurze Rachunkowym. Tematem wystąpienia naszego gościa będzie problematyka prawa podatkowego i finansowego w pracy prawnika.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada w sali C budynku Audytorium Maximum przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 o godzinie 18:30.

Prawo rzymskie a Arktyka – relacja ze spotkania

„Prawo rzymskie a Arktyka”- to tytuł wykładu, jaki, w ramach spotkań Koła Naukowego Utriusque Iuris, wygłosił 25 X 2017 r. dr Jan Rudnicki z Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego. Te z pozoru nie mające ze sobą wiele wspólnego kwestie okazały się ściśle powiązane.
Czym jest Arktyka? Z perspektywy geopolitycznej tym określeniem nazywamy daleką północ, teren przez długie lata cieszący się znikomym zainteresowaniem z powodu jego nieprzydatności gospodarczej związanej z surowym klimatem. W ostatnim czasie rozbudził on gorące emocje Rosjan, Kanadyjczyków, Duńczyków, Norwegów oraz Amerykanów. Wynika to z odkrycia atrakcyjności surowcowej szelfu morza opływającego Arktykę. W 1996 roku została utworzona Rada Arktyczna, do której Polskę zaproszono w roli obserwatora. Jej statutowym zadaniem jest współpraca krajów „arktycznych” w celu promocji i ochrony obszaru oraz ralacji z rdzenną ludnością.
Jaki jest związek prawa rzymskiego z omawianym na wykładzie regionem? Dr Rudnicki zwrócił uwagę na fakt, że leży on u podstaw prawa międzynarodowego, które reguluje stosunki między państwami „arktycznymi”. Warto tu przywołać słowa R. Lesaffera: „Prawo międzynarodowe to po części prawo rzymskie, niejako wzniesione na wyższy poziom”. Potrzeba powstania prawa międzynarodowego wynikała z masowych odkryć geograficznych oraz powstania państw w nowożytnym znaczeniu. Pojawiło się pytanie: do kogo mają należeć nowo odkrywane ziemie? Znaczącą jest tu definicja L. Oppenheima i H. Lauterpacha, która głosi, że okupacja dokonuje się poprzez wzięcie terytorium w posiadanie i ustanowienie na nim własnej administracji. Dr Rudnicki, powołując się na tych dwóch prawników, podkreślił znaczenie, jakie ma faktyczne posiadanie i sprawowanie władzy nad terytorium – niewystarczającym jest zajęcie go poprzez ceremonialne i symboliczne wbicie flagi narodowej.
Po przybliżeniu zasad działania prawa międzynarodowego – opartego na prawie rzymskim – w kwestii tworzenia się kolonii Dr Rudnicki wrócił do problemu Arktyki. Region cieszył się żywym zainteresowaniem Norwegii, która uważała sukcesy związane z jego eksploracją za szansę na stanie się potęgą gospodarczą regionu. Rzeczywiście kraj nie stracił na zainteresowaniu Arktyką, a pod jego władzą znalazły się Svalbard oraz Jan Mayen.
Prelekcja pozwoliła spojrzeć inaczej na Arktykę, nie tylko jako na niezwykle atrakcyjny turystycznie region dla zapalonych podróżników, ale też niezmiernie ciekawy case prawa międzynarodowego.

Autorką relacji jest Maria Kruszewska, studentka pierwszego roku prawa WPiA UW.