„Skąd się wzięła nieważność postępowania w procesie cywilnym?”

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie! Tym razem zagości u nas uwielbiany przez wszystkich studentów
dr Tadeusz Zembrzuski – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW, który poruszy następujący temat:

„Skąd się wzięła nieważność postępowania w procesie cywilnym?”

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2017r. (środa) w sali 209 w Collegium Iuridicum I (Stary Wydział).

Do zobaczenia!

Rekolekcje Wielkanocne „Żyjemy!!! Ale jak?”

Koło Naukowe Utriusque Iuris zaprasza na rekolekcje wielkanocne „Żyjemy!!! Ale jak?”, które odbędą się w dniach 21-23 kwietnia 2017 r w Ośrodku Rekolekcyjnym imienia Św. Jana Pawła II w Kaniach Helenowskich (Kanie, ul. Nadarzyńska 21 05-805 Otrębusy).
Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

Koszt wzięcia udziału oraz plan zostaną podane w najbliższym czasie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
rekolekcje.ui@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

ZGŁOSZENIA ORAZ WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE NA WSKAZANY ADRES E- MAIL.

 

 
 
IUS SUUM CUIQUE
20 lat Koła Naukowego UTRIUSQUE IURIS
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, UW 26-27 maja 2017 r.Koło Naukowe Utriusque Iuris ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, będącej częścią obchodów przypadającej na ten rok 20. rocznicy powstania Koła. Od dwóch dekad „Utriusque Iuris” stanowi platformę akademickiego dyskursu, która wpisała się już na trwałe w funkcjonowanie Wydziału Prawa i Administracji UW, a także całego polskiego akademickiego świata prawniczego. Stąd też hasłem i tematem rocznicowej konferencji są słowa widniejące w herbie WPiA UW: Ius suum cuique, „prawo dla wszystkich”. Stanowiąc fragment jednej z najważniejszych paremii prawniczych, antycznej definicji sprawiedliwości, słowa te wskazują jednoznacznie na rzymskie korzenie europejskiej tradycji prawnej, a zarazem otwierają pole do prowadzenia dyskusji naukowej w ramach wszelkich dziedzin prawa oraz dyscyplin pokrewnych. Właśnie takie, szerokie podejście do fundamentalnych problemów prawnych, stanowi od lat wizytówkę Utriusque Iuris zarówno jako organizacji studenckiej, jak i szerokiego środowiska naukowego, potwierdzone publikacjami książkowymi, stanowiącymi owoc poprzednich wydarzeń naukowych.

W szerokich ramach wyznaczonych przez cytowane łacińskie sformułowanie pragnęlibyśmy zaproponować odniesienie się do problemów o charakterze uniwersalnym. Co oznacza „zapewnienie każdemu jego prawa” na gruncie jego różnych gałęzi, począwszy od tych tradycyjnych, a skończywszy na stosunkowo młodych i dopiero się rozwijających? Pytanie kim jest „każdy” także postawić można w kontekście problemów podmiotowości we wszelkich obszarach regulacji prawnej. Wreszcie warto zastanowić się, co sformułowanie „prawo dla wszystkich” oznacza w kontekście problemów przekrojowych, dotyczących prawa jako takiego, a więc wynieść zagadnienie na poziom filozoficzny.

Do zmierzenia się z tak zakreślonymi problemami chcielibyśmy zaprosić osoby znajdujące się na wszelkich etapach naukowej kariery, zarówno studentów i doktorantów, jak i pracowników naukowych. Konferencja ma bowiem stanowić – jak poprzednie podobne inicjatywy Utriusque Iuris – pole do wymiany myśli i spostrzeżeń między pokoleniami. O udział w wydarzeniu poproszeni zostaną więc także uznani badacze, reprezentujący różne dziedziny nauk prawnych oraz dyscyplin pokrewnych.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń według załączonego wzoru do dnia 9 kwietnia 2017 r. O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy przed 23 kwietnia 2017 r. Prosimy o przygotowywanie wystąpień trwających nie więcej niż 20 minut.

Abstrakt: do 3 tys. znaków wraz ze spacjami.

Studentów i doktorantów prosimy ponadto o załączenie bibliografii oraz opinii pracownika naukowego o przygotowywanym wystąpieniu.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać na adres: konferencja.ui@gmail.com

Wzór zgłoszenia do pobrania: https://www.dropbox.com/s/zd5rsmv39f1b1d4/Zgłoszenie_wzór.docx?dl=0

 

Okruchy łaciny, czyli warsztaty z łaciny dla prawników

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie koła! Tym razem w formie warsztatowej, poświęcone łacinie, a zwłaszcza jej praktycznej dla prawników stronie. Warsztaty poprowadzą mgr Monika Łopatowska-Nowak, absolwentka historii na UW, oraz mgr Katarzyna Majcherek, absolwentka filologii klasycznej na UW.

Spotkanie odbędzie się 29 marca b. r. (środa) o godzinie 18:30 w sali 1.2 Collegium Iuridicum Secundum.

Do zobaczenia!

Rzymski bilard z Utriusque

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków koła na koleżeńskie spotkanie integracyjne wokół stołu bilardowego. Spotykamy się jak zwykle w środę (22 marca) o 18:30, lecz tym razem na ulicy Pańskiej 61 w Arena clubie -klubie mistrzów.