Rekolekcje Wielkanocne „Żyjemy!!! Ale jak?”

Koło Naukowe Utriusque Iuris zaprasza na rekolekcje wielkanocne „Żyjemy!!! Ale jak?”, które odbędą się w dniach 21-23 kwietnia 2017 r w Ośrodku Rekolekcyjnym imienia Św. Jana Pawła II w Kaniach Helenowskich (Kanie, ul. Nadarzyńska 21 05-805 Otrębusy).
Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

Koszt wzięcia udziału oraz plan zostaną podane w najbliższym czasie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
rekolekcje.ui@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

ZGŁOSZENIA ORAZ WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE NA WSKAZANY ADRES E- MAIL.

 

 
 
IUS SUUM CUIQUE
20 lat Koła Naukowego UTRIUSQUE IURIS
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, UW 26-27 maja 2017 r.Koło Naukowe Utriusque Iuris ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, będącej częścią obchodów przypadającej na ten rok 20. rocznicy powstania Koła. Od dwóch dekad „Utriusque Iuris” stanowi platformę akademickiego dyskursu, która wpisała się już na trwałe w funkcjonowanie Wydziału Prawa i Administracji UW, a także całego polskiego akademickiego świata prawniczego. Stąd też hasłem i tematem rocznicowej konferencji są słowa widniejące w herbie WPiA UW: Ius suum cuique, „prawo dla wszystkich”. Stanowiąc fragment jednej z najważniejszych paremii prawniczych, antycznej definicji sprawiedliwości, słowa te wskazują jednoznacznie na rzymskie korzenie europejskiej tradycji prawnej, a zarazem otwierają pole do prowadzenia dyskusji naukowej w ramach wszelkich dziedzin prawa oraz dyscyplin pokrewnych. Właśnie takie, szerokie podejście do fundamentalnych problemów prawnych, stanowi od lat wizytówkę Utriusque Iuris zarówno jako organizacji studenckiej, jak i szerokiego środowiska naukowego, potwierdzone publikacjami książkowymi, stanowiącymi owoc poprzednich wydarzeń naukowych.

W szerokich ramach wyznaczonych przez cytowane łacińskie sformułowanie pragnęlibyśmy zaproponować odniesienie się do problemów o charakterze uniwersalnym. Co oznacza „zapewnienie każdemu jego prawa” na gruncie jego różnych gałęzi, począwszy od tych tradycyjnych, a skończywszy na stosunkowo młodych i dopiero się rozwijających? Pytanie kim jest „każdy” także postawić można w kontekście problemów podmiotowości we wszelkich obszarach regulacji prawnej. Wreszcie warto zastanowić się, co sformułowanie „prawo dla wszystkich” oznacza w kontekście problemów przekrojowych, dotyczących prawa jako takiego, a więc wynieść zagadnienie na poziom filozoficzny.

Do zmierzenia się z tak zakreślonymi problemami chcielibyśmy zaprosić osoby znajdujące się na wszelkich etapach naukowej kariery, zarówno studentów i doktorantów, jak i pracowników naukowych. Konferencja ma bowiem stanowić – jak poprzednie podobne inicjatywy Utriusque Iuris – pole do wymiany myśli i spostrzeżeń między pokoleniami. O udział w wydarzeniu poproszeni zostaną więc także uznani badacze, reprezentujący różne dziedziny nauk prawnych oraz dyscyplin pokrewnych.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń według załączonego wzoru do dnia 9 kwietnia 2017 r. O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy przed 23 kwietnia 2017 r. Prosimy o przygotowywanie wystąpień trwających nie więcej niż 20 minut.

Abstrakt: do 3 tys. znaków wraz ze spacjami.

Studentów i doktorantów prosimy ponadto o załączenie bibliografii oraz opinii pracownika naukowego o przygotowywanym wystąpieniu.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać na adres: konferencja.ui@gmail.com

Wzór zgłoszenia do pobrania: https://www.dropbox.com/s/zd5rsmv39f1b1d4/Zgłoszenie_wzór.docx?dl=0

 

Okruchy łaciny, czyli warsztaty z łaciny dla prawników

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie koła! Tym razem w formie warsztatowej, poświęcone łacinie, a zwłaszcza jej praktycznej dla prawników stronie. Warsztaty poprowadzą mgr Monika Łopatowska-Nowak, absolwentka historii na UW, oraz mgr Katarzyna Majcherek, absolwentka filologii klasycznej na UW.

Spotkanie odbędzie się 29 marca b. r. (środa) o godzinie 18:30 w sali 1.2 Collegium Iuridicum Secundum.

Do zobaczenia!

Rzymski bilard z Utriusque

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków koła na koleżeńskie spotkanie integracyjne wokół stołu bilardowego. Spotykamy się jak zwykle w środę (22 marca) o 18:30, lecz tym razem na ulicy Pańskiej 61 w Arena clubie -klubie mistrzów.

XI edycja Turnieju Prawa Rzymskiego Ius Controversum

Koło Naukowe Utriusque Iuris zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku prawa na WPiA UW oraz MISH do udziału w XI Turnieju Prawa Rzymskiego Ius Controversum, opartego na formule moot courtu, symulującego rzymski proces formularny w fazie in iure.

W Turnieju może wziąć udział każdy student, który w bieżącym roku akademickim jest zapisany na przedmiot „Prawo rzymskie”. Studenci mogą zgłaszać się zorganizowani w dwuosobowe drużyny albo indywidualnie (z zastrzeżeniem, że uczestnicy indywidualni nie mogą zostać zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu Turnieju; mogą jednak zdobyć kwalifikację do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” jeśli uzyskają najwyższy wynik indywidualny).

Turniej stanowi wydziałowe eliminacje do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Zostaną do niego zakwalifikowani członkowie drużyny, której przyznano pierwsze miejsce w Turnieju oraz zawodnik, który zdobył w pierwszym etapie najwyższy wynik.

Turniej składa się z trzech etapów. Pierwszy odbywa się w formie pisemnej. Drugi i trzeci etap odbywają się w formie symulacji procesu formularnego. Do drugiego etapu zostaje zakwalifikowanych 5 drużyn, do trzeciego dwie drużyny.

ETAP I (5 kwietnia 2017 r. godz. 20:00 Sala A2 Collegium Iuridicum II)

– W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę z zakresu prawa rzymskiego. Do etapu drugiego zostaje zakwalifikowanych pięć drużyn, o czym decyduje łączny wynik uzyskany przez obu członków drużyny.

ETAP II (20 kwietnia 2017 r. godz. 10:00Sala 209 Collegium Iuridicum I -Stary Wydział)

– W drugim etapie każda z pięciu drużyn losuje opis stanu faktycznego. Członkowie drużyny przedstawiają symulowany proces formularny w fazie in iure. Wcielając się w rolę powoda i pozwanego, studenci powinni w ciekawy sposób zaprezentować wiedzę z zakresu prawa rzymskiego, umiejętność prowadzenia sporu sądowego oraz zdolności retoryczne, a także przedstawić formułkę z prawidłowym rozwiązaniem kazusu.

ETAP III (20 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 – Sala 209 Collegium Iuridicum I -Stary Wydział)

– W rundzie finałowej dwie najwyżej ocenione drużyny, wcielając się w role pełnomocników procesowych, toczą spór, argumentując na rzecz swoich klientów.

Zarówno podczas etapu II, jak i rundy finałowej, uczestnicy mogą korzystać z przyniesionych podręczników, słowników oraz tekstów źródłowych.

Jury:

prof. dr hab. Tomasz GiaroDziekan WPiA UW, kierownik Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW;
ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier – kierownik Katedry Prawa Rzymskiego WPiA UJ, założyciel Koła Naukowego Utriusque Iuris;
dr Jan Rudnicki;
dr Aleksander Grebieniow;
dr Witold Borysiak;
mgr Mateusz Nocuń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: controversum@gmail.com do 3 kwietnia 2017 r.
W zgłoszeniach prosimy o wskazanie drużyny.

Patronat medialny: Forum Prawnicze, UniverScan