Opiekunowie

Opiekunowie naszego Koła:

Ks. prof. dr hab.  Franciszek Longchamps de Bérier
Profesor UW oraz UJ – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego. Absolwent Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, magister (1993), doktor (1997), doktor habilitowany (2004), profesor nadzwyczajny UW (grudzień 2005). Profesor w Katedrze Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, przyjął w 2001 święcenia kapłańskie. W 2007 roku został profesorem nadzwyczajnym UJ i kierownikiem Zakładu Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozostając pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również kapelanem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Duszpasterz akademicki przy kościele św. Anny w Warszawie (2003-2005). Autor monografii Fedecomesso universale nel diritto romano classico (Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim, 1997, wydanie polskie pt. O elastyczność w prawie spadkowym, 2006), Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego (2004),  Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego (2014) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] oraz książki o tematyce teologicznej Czy poza Kościołem nie ma zbawienia? (2004). Dr hab.  Michał Królikowski prof. UW

Michał KrólikowskiAdiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego, wiceminister sprawiedliwości. Visiting fellow na Uniwersytecie w Stirling. Były stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Bednarowski Trust. Członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Specjalizuje się w filozofii i teorii prawa karnego oraz w prawie karnym międzynarodowym. Autor m. in. książek Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych (Warszawa 2005), Podstawy prawa karnego międzynarodowego (Warszawa 2008).  

Dr hab.  Adam Szafrański

Adam SzafrańskiAdiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego WPiA UW, wykładowca w Collegium Civitas, były kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW, były Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. If your system is completely different from post haste’s system, or if you are working on a different type of project than they have installed hyperlink by default, then you can create your own template. Autor publikacji z zakres publicznego prawa gospodarczego. Prowadzi ćwiczenia z publicznego prawa gospodarczego, adresowane przede wszystkim do studentów III i IV roku.