Opiekunowie

Opiekunowie naszego Koła:

Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
b671a3242740d6697778572f9a08c8fdProfesor UW oraz UJ – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego.

Absolwent Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, magister (1993), doktor (1997), doktor habilitowany (2004), profesor nadzwyczajny UW (grudzień 2005). Profesor w Katedrze Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, przyjął w 2001 święcenia kapłańskie.

W 2007 roku został profesorem nadzwyczajnym UJ i kierownikiem Zakładu Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozostając pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest również kapelanem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

Duszpasterz akademicki przy kościele św. Anny w Warszawie (2003-2005).

Autor monografii Fedecomesso universale nel diritto romano classico (Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim, 1997, wydanie polskie pt. O elastyczność w prawie spadkowym, 2006), Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego (2004),  Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego (2014) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] oraz książki o tematyce teologicznej Czy poza Kościołem nie ma zbawienia? (2004).

Dr hab. Michał Królikowski prof. UW

Michał KrólikowskiAdiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego, wiceminister sprawiedliwości. Visiting fellow na Uniwersytecie w Stirling.

Były stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Bednarowski Trust.

Członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Specjalizuje się w filozofii i teorii prawa karnego oraz w prawie karnym międzynarodowym. Autor m.in. książek Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych (Warszawa 2005), Podstawy prawa karnego międzynarodowego (Warszawa 2008).

 

Dr hab. Adam Szafrański

Adam SzafrańskiAdiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego WPiA UW, wykładowca w Collegium Civitas, były kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW, były Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Autor publikacji z zakres publicznego prawa gospodarczego.

Prowadzi ćwiczenia z publicznego prawa gospodarczego, adresowane przede wszystkim do studentów III i IV roku.