Opiekunowie

Opiekunowie naszego Koła:

Ks. prof. dr hab.  Franciszek Longchamps de Bérier
Profesor UW oraz UJ – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego. Absolwent Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, magister (1993), doktor (1997), doktor habilitowany (2004), profesor nadzwyczajny UW (grudzień 2005). Profesor w Katedrze Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, przyjął w 2001 święcenia kapłańskie. W 2007 roku został profesorem nadzwyczajnym UJ i kierownikiem Zakładu Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozostając pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również kapelanem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Duszpasterz akademicki przy kościele św. Anny w Warszawie (2003-2005). Autor monografii Fedecomesso universale nel diritto romano classico (Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim, 1997, wydanie polskie pt. O elastyczność w prawie spadkowym, 2006), Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego (2004),  Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego (2014) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] oraz książki o tematyce teologicznej Czy poza Kościołem nie ma zbawienia? (2004). Dr hab.

Michał Królikowski prof. UW

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego, wiceminister sprawiedliwości. Visiting fellow na Uniwersytecie w Stirling. Były stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Bednarowski Trust. Członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Specjalizuje się w filozofii i teorii prawa karnego oraz w prawie karnym międzynarodowym. Autor m. in. książek Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych (Warszawa 2005), Podstawy prawa karnego międzynarodowego (Warszawa 2008).

Dr hab.  Adam Szafrański

Adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego WPiA UW, wykładowca w Collegium Civitas, były kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW, były Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Autor publikacji z zakres publicznego prawa gospodarczego. Prowadzi ćwiczenia z publicznego prawa gospodarczego, adresowane przede wszystkim do studentów III i IV roku.